Studium spekter zářivých zdrojů

Spektrofotometrie je jednou z velmi přesných analytických metod, pomocí které lze z nepatrného vzorku látky zjistit velké množství informací o chemickém složení a vlastnostech této látky. Velký význam má tato metoda také v astronomii, kde lze s jejím využitím určovat nejenom chemické složení vzdálených kosmických objektů, ale také rychlost, kterou se vůči nám tyto objekty pohybují.
V této úloze si můžeme prakticky vyzkoušet základní princip použití emisní spektrofotometrie a porovnat, čím se od sebe liší záření některých běžně používaných zdrojů světla, jako jsou žárovky, zářivky, lasery, nebo svítivé diody.

Materiály ke stáhnutí
Zařazení

Předmět (oblast RVP): 

Cílová skupina: 

Typ úlohy: 

Časová náročnost: 

Náročnost provedení: 

HW a SW: 

Použitá čidla: 

Dostupné zdroje k tomuto materiálu: 

  • metodický materiál pro učitele
  • pracovní návod
  • vyřešený pracovní list
Hodnocení
Celkem hlasů: 0